• <pre class=Notice (8): Undefined index: alt [APP/views/elements/slider/slider_content.ctp, line 31]" />

Server Phiên Bản

1.7.X

Server Online

24/24

Luật Server

Không Được Hack Cheat Và Không Được Chửi Thề

Admin

Lê Thành Huy

 

Police

Ngọc Thuận

VS.

Văn Hào

 

 

Trader

Cường