Server Phiên Bản

1.7.X

Server Online

24/24

Luật Server

Không Được Hack Cheat Và Không Được Chửi Thề

Admin

Lê Thành Huy

 

Police

Ngọc Thuận

VS.

Văn Hào

 

 

Trader

Cường